POWr Social Media Icons

Sunday, April 24, 2016

Positive Deviance and Child Marriage by Abduction in the Sidama Zone of Ethiopia
Photograph by Stephanie Sinclair
This dissertation uses Positive Deviance (PD) to understand child marriage by abduction in a community in the Sidama Zone of Ethiopia. Marriage by abduction occurs among the poorest 10% of the Sidama population and entails the kidnapping of girls between the ages of 10 and 14 for forced genital circumcision, rape and marriage. PD is a problem solving approach that mobilizes a community to uncover existing yet unrecognized solutions to solve the specific problem. This study, which entailed an examination of the evolution of marriage norms among the Sidama as well as an analysis of the underpinnings of marriage by abduction, discovered that some community members practice behaviors and strategies that can prevent child marriage by abduction. The results support PD application to this specific form of child marriage as well as the practice as a whole, offering an alternative to traditional behavior change methodology. The electronic version of this Dissertation is at OhioLink ETD Center, www.ohiolink.edu/etd
Wednesday, April 20, 2016


አቶ ፍትሕ ወልደሰንበት፣ የሐዋሳ ሆቴሎች ማኅበር ፕሬዚዳንት
 
አቶ ፍትሕ ወልደሰንበት የሐዋሳ ሆቴሎች ማኅበር ፕሬዚዳንት ናቸው፡፡ የሐዋሳ ሴንትራል ሆቴሎች ሥራ አስኪያጅ ሲሆኑ በማኅበሩ ወቅታዊ እንቅስቃሴ እንዲሁም ቀጣይ ዕርምጃ ታምራት ጌታቸው አነጋግሯቸዋል፡፡
ሪፖርተር፡- ማኅበሩ እንዴት ተቋቋመ ምን ያህል አባላትስ አሉት?
አቶ ፍትሕ፡- የሐዋሳ ሆቴሎች ማኅበር ከተቋቋመ ገና አንድ ዓመቱ ነው፡፡ መጀመሪያ ፎርም በትነን ሞልተው የላኩና የተመዘገቡ 100 የሚሆኑ ናቸው፡፡ ማኅበሩ አዲስ እንደመሆኑ መጠን ከዚህም በላይ ብዙ አባላት እንደሚኖሩን እንጠብቃለን፡፡
ሪፖርተር፡- አንድ ሆቴል ሲቋቋም ብዙ የሥራ ዕድል ይፈጥራል ተብሎ ይታሰባል፡፡ የማኅበሩ አባላት የሆኑ ሆቴሎች በምን ያህል ደረጃ የሥራ ዕድል ፈጥረዋል?
አቶ ፍትሕ፡- ያሰራጨነው ፎርም ብዙ ነገሮችን የያዘ ነው፡፡ ምን ያህል ሠራተኞች አሉ? በምን ያህል ካፒታል ነው የተቋቋመው? ሆቴሉ ምን ያህል የመኝታ ክፍሎች አሉት? የሚሉና ሌሎችም በመጠይቁ ውስጥ የተካተቱ ሲሆን እነዚህን የተሰበሰቡ መረጃዎች ወደ ዳታ ቤዝ ገና እየቀየርናቸው ነው፡፡ ስለዚህ በአሁኑ ወቅት ምን ያህል ሠራተኛ እንደሚያስተዳድሩ መናገር አይቻልም፡፡ ነገር ግን መረጃውን የማጠናቀር ሥራ ሲጠናቀቅ ይታወቃል፡፡
ሪፖርተር፡- የማኅበሩ ተቀዳሚ ዓላማ ምንድነው?
አቶ ፍትሕ፡- አንድ ማኅበር ሁሌም የሚመሠረተው ከችግር በመነሳት ነው፡፡ ችግሩ ካለፈ በኋላ ብዙ የመቀጠል ነገር አይታይም፡፡ እኛ ግን ከዚህ ለየት ያለ ነገር እናስባለን፡፡ ማኅበሩን የመሠረትንበትና ትልቅ ዓላማ ብለን የያዝነው ሐዋሳ ከኢትዮጵያ ተመራጭ የመዝናኛ ቦታ እየሆነች በመሆኑ ከዚህ ገበያ በሰፊው መጠቀም አለብን ብለን ነው፡፡ ወደዚህ ከዓመት ዓመት ሳይቋረጥ ቱሪስቱ እንዲፈስ ከተማችንን የተሻለች ተመራጭ ማድረግ አለብን በሚል ሲሆን ይህ ሥራ ደግሞ በመጀመሪያ ደረጃ የሚጠቅመው ከተማ ውስጥ ያሉትን ሆቴሎች ነው፡፡ ስለዚህ ዋና ትኩረት አድርጐ የተነሳው ከተማዋን የቱሪስት መዳረሻ እንዴት እናድርጋት ከተማችንን እንዴት ተመራጭ ከተማ እናድርጋት የሚለውን ነው፡፡
ሪፖርተር፡- እርሶም እንደገለጿት ሐዋሳ የአገር ውስጥም የውጭ ሰዎች ለመዝናኛነት የሚመርጧት ከተማ ነች፡፡ እንዲሁም ብዙ ስብሰባዎች የሚካሄዱባት ከተማም ነች፡፡ እነዚህ እንግዶች የሚያርፉባቸው ሆቴሎች ደግሞ ደረጃቸውን የጠበቁ መሆን አለባቸው፡፡ የእናንተ ማኅበር ደረጃውን የጠበቀ አገልግሎት እንዲሰጥ ምን እያደረገ ነው?
አቶ ፍትሕ፡- ሐዋሳን ስታስብ ትልቁ መስቧ ሐይቋ ነው፡፡ ከዚያም ሆቴሎቿ ናቸው፡፡ ብዙ ጊዜ አብዛኛው ሰው ጊዜውን የሚያሳልፈው ወይም የሚዝናናው ሆቴሎች ውስጥ ነው፡፡ የሐዋሳ ሀብቷ ሆቴሎቿ ናቸው፡፡ ለግብር ምንጭም የሆቴል ኢንዱስትሪው ትልቁን ድርሻ ይወስዳል፡፡ ስለዚህ ሐዋሳ ከተማ የቱሪስት መዳረሻነቷ እንዲቀጥልና እንደሌሎች የዓለማችን ምርጥ የመዝናኛ ከተሞች እንድትሆን የሆቴሎች አገልግሎት ደረጃ መጠበቅ የግድ ነው፡፡ ማኅበሩ የተመሠረተበትም ዓላማ ይህንኑ ሥራ ከሥር ከሥር እየተከታተሉ ማሳደግ በመሆኑ በመጀመሪያ ማኅበሩ ያደረገው የሆቴሉን ባለቤትና ሥራ አስኪያጁን ማሠልጠን ነው፡፡ የሆቴል ማኔጅመንት ማለት ምን እንደሆነ ከፍተኛ ግንዛቤ መስጠት ያስፈልጋል፡፡ እኛ አገር የተለመደው ባለሀብት ሆቴል ይከፍታል ከዛ ባለሙያዎችን ይቀጥራል፡፡ እነሱ ናቸው ሥራውን የሚሠሩት፡፡ ከዚህ በዘለለ ግን የሆቴሉ ባለቤት ሆቴል ከመክፈቱ በፊት ወይ ከከፈተ በኋላ ስለሆቴል አስተዳደር እውቀት ቢኖረው የበለጠ ከባለሙያዎቹ ጋር ተግባብቶ ይሠራል ብለን እናምናለን፡፡ ኢንዱስትሪው በጣም ከፍተኛ ክትትል የሚጠይቅም ነው፡፡ ዝም ብለህ የምትተወው አይደለም፡፡ 24 ሰዓት ያለማቋረጥ በንቃት መሥራትን ይጠይቃል፡፡ ይህን ደግሞ ከማኅበሩ አባላት ጋር የጠበቀ ግንኙነት በመፍጠር ድጋፍ ለመስጠት እየሠራን ይገኛል፡፡ በዚህም በጐ ጅምሮች አሉ እነዚህ ተጠናክረው ይቀጥላሉ፡፡ መንግሥት የሰጠውን የሆቴሎች ደረጃ እንዲጠበቅ ማኅበራችንም ይሠራል፡፡
ሪፖርተር፡- መንግሥት ለሆቴሎች እየሰጠ ስላለው ደረጃ ምን አስተያየት አለዎት?
አቶ ፍትሕ፡- ደረጃ መስጠቱ ዘግይቷል፡፡ ይህም አሁን አሁን እየታየ ያለውን የደረጃ አሰጣጥ ትንሽ ክፍተት እንዲኖረው አድርጓል፡፡ ለምሳሌ አብዛኞቹ ሆቴሎች የተገነቡት በፊት በነበረው የአገሪቱ ነባራዊ እውነታ ነው፡፡ የግንባታ ደረጃው ሌላው ሌላውም ጊዜውን የሚያንፀባርቅ ነው፡፡ የባለሀብቱ ካፒታልም አንድ ወሳኝ ነገር ነው፡፡ በዛው ልክ ደግሞ የሰርቪስ አሰጣጡም እንደዛው የተወሰነ ነበር፡፡ ስለዚህ ደረጃ መስጠቱ ቀድሞ ቢሆን ኖሮ ነገሮችን ከግንባታ ጀምሮ ማስተካከል ይቻል ነበር፡፡
ሪፖርተር፡- እዚህ ከተማ ምን ያህል አራት፣ ሦስት፣ ሁለት ኮከብ ያገኙ ሆቴሎች አሉ?
አቶ ፍትሕ፡- እንግዲህ ይህ ደረጃ የተሰጠው ጠቅላላ በክልል ደረጃ ነው በክልል ደረጃ ደግሞ ሲሰጥ 18 ሆቴሎች ብቻ ናቸው ደረጃ ውስጥ የገቡት ከእነዚህ ውስጥ 11 ናቸው ሁሉንም አሟልተው የተገኙትና ኮከብ የተሰጣቸው፡፡ በኮከብ ደረጃ አራት ባለአራት ኮከብ፣ ሦስት ባለሦስት ኮከብ የተሰጣቸው ሲኖሩ ከዛ ውጪ ሁለትና አንድ እያለ ይቀጥላል፡፡
ሪፖርተር፡- ይህ የኮከብ ደረጃ አሰጣጥ ተግባራዊ ከሆነ ጀምሮ ብዙ የይገባኛል ጥያቄ እየተነሳበት ይገኛል፡፡ የሪፖርተር ዘጋቢም በሐዋሳ አካባቢ ተዘዋውረን እንደተመለከተው ይህንን ጥያቄ የሚያነሱ በርካታ ናቸው፡፡ ማኅበሩ በጉዳዩ ላይ ምን ይላል?
አቶ ፍትሕ፡- የእኛንም ሆቴል ጨምሮ ቅሬታ አድሮብናል፡፡ ይህን እንግዲህ፣ በድጋሚ ማጥራትና ማየት አስፈላጊ ነው ብለን እናምናለን፡፡ ምክንያቱም ከላይ እንዳልኩት ኮከቡ በትክክል ለሚገባው አካል ካልተሰጠ በከተማዋ ብሎም በክልሉ ዕድገት ትልቅ ተፅዕኖ ይፈጥራል፡፡ ትክክለኛ ሥራ ሠርተው ደረጃ የማይሰጣቸው ከሆነ ነገም ሆቴላቸውን ለማስፋትና ቱሪስቱን የመሳብ ሞራል ነው የሚያጡት፡፡ ክልሉም የኮከብ ሆቴል ባነሰ ቁጥር ተጠቃሚነቱ እየቀነሰ ይመጣልና የኮከቡ ደረጃ አሰጣጥ በጥንቃቄ መታየት አለበት ብለን እናምናለን፡፡ ትክክለኛው ደረጃ ካልተሰጠ ኅብረተሰቡ ኮከቡ ላይ ብዙም እምነት አይኖረውም፡፡ መንግሥት ይህን ደረጃ ሲሰጥ እኛ ደግሞ ሆቴሎቻችንን ማብቃት አለብን፡፡ ሆቴሎቻችን ሲበቁ ቱሪስት ይመጣል፡፡ ቱሪስት ሲመጣ ደግሞ አገሪቷ ትጠቀማለች ማለት ነው፡፡
ሪፖርተር፡- ማኅበሩን እስካሁን ያጋጠመ ችግር ምንድነው?
አቶ ፍትሕ፡- እንደ ማኅበር ስንመሠረት ምንም ችግር አልገጠመንም፡፡ ከከንቲባው ጀምሮ ሙሉ ጊዜያቸውን ሰጥተው ነው የደገፉን፡፡ ከዚህም ባለፈ በጀት በመመደብ ጭምር እየተባበሩን ነው የሚገኙት የተለያዩ ልምድ ልውውጦችን እያዘጋጁ እንድንጠነክር እገዛ እያደረጉልንም ነው፡፡ ትንሽ ችግር ብለን የምንጠቅሰው የአባላት ማነስን ነው፡፡ በእርግጥ ይህ ብዙ ጥረት የሚጠይቅ ነው፡፡ በክልሉ ውስጥ ያሉ የሆቴል ባለቤቶች አባል እንደሆኑና በሙሉ አባልነት ተመዝግበው ማኅበራችን ተጠናክሮ አንድ ሆነን ብንሠራ ጥሩ ይሆናል ብለን እናምናለን፡፡
ሪፖርተር፡- እንግዲህ ይህ ማኅበር ከገጽታ፣ ከአገር ኢኮኖሚ ግንባታም አንፃር ብዙ ይጠበቅበታል፡፡ ይህን ኃላፊነት እንዴት በብቃት ለመወጣት አቅዷል?
አቶ ፍትሕ፡- እንገደለጽኩት ማኅበራችን ሲቋቋም እንደ ሌሎቹ ችግር ላይ አትኩሮ አይደለም፡፡ ከችግር መፍትሔን አስቀድመን መፍትሔ ማምጣት አለብን፡፡ ከችግሩ በፊት መፍትሔው ከቀደመ ሁሉም ሥራ በአግባቡ ይሠራል ማለት ነው፡፡ የእኛ ሥራ የሆቴል ኢንዱስትሪን አሳድገን የአገር ተጠቃሚነትን ማምጣት ነው፡፡ አንድ ቱሪስት ወደ አገር ውስጥ ሲገባ የመጀመሪያ የሚያገኘው የሆቴል አስተናጋጁን ነው፡፡ እንግዲህ ይህ እንግዳ መጀመሪያ ስለአገሪቷ ያለው እይታ እዚህ ላይ ነው የሚጀምረው ቆይታውም የሚለካው መጀመሪያ ከሚሰጠው አገልግሎት ነው፡፡ እንደ ማኅበር ይህን ጉዳይ ብቻችንን የምንወጣው አይደለም፡፡ ባለድርሻ አካላቱ ሰፊ ስለሆኑ ከሚመለከታቸው ሁሉ ጋር በመሥራት ኢንዱስትሪው ዘመናዊና ታማኝ፣ ጠንካራ እንዲሆን እንሠራለን፡፡ ሌላው አሁን ይህ እየተሰጠ ያለውን የኮከብ ደረጃ ሌላው ዓለም ላይ የሆቴል ማኅበሮች ናቸው የሚሰጡት፡፡ ይህንንም እዚሁ እኛው የምንሰጥበትን ሁኔታ ለመፍጠር ፍላጐቱ አለን ይህንንም የረጅም ጊዜ ዕቅድ በማድረግ እየሠራን እንገኛለን፡፡  

YOTEK completes runway project short of schedule

Source: Addisfortune

It is rare to see private individuals intrude on an official function where dignitaries deliver a series of speeches, uninterrupted, at grand inauguration of public projects. But that was what Jemal Adem, 42, did on the morning of April 16, 2016, in the presence of officials from the Hawassa City Administration and federal officials of the civil aviation sector. A farmer in nearby village of Wondo Genet, 25Km north of Hawassa, Jemal interjected from the background of a tent with a thunderous voice unmistakably drawing attention to his message.
He had waved a number of air tickets up in the air, and expressed his delight at being able to get, what to him, is a lifetime opportunity of boarding an airplane.
“Praise be to the Lord,” he declared, loudly. “Our country has developed, and I have lived long enough to see an aircraft land in our town.”
The 15 tickets he had displayed are some of the over 60 sold last week by Ethiopian Airlines to mark the start of the first commercial flight in what is perhaps shortest route anywhere. The median flight piloted by Zerihun Kebede made it to Hawassa on Saturday, carrying over 40 passengers in about half an hour. The flight was too short for the cabin crew to complete serving refreshment before the plane touched down on the newly completed runway of 3.1Km that morning.
Ethiopian was greeted by thousands of curious, if not excited, residents of this southern city and farmers from Meqbassa Qorkie village of Dori Wereda, where the future airport is to be built. They chanted with exhilaration, and their amusement at seeing an aircraft within a couple of metres was evident in their looks. Jemal, pushing his seventh child, four-year old Kemal, through the crowd, felt privileged to have got aboard flight ET-154 on its return to Addis Abeba the same afternoon. He was not alone.
He spent a little over 10,000 Br to let his entire family, his parents, his brother and a friend join him in the flight, thus sharing the excitement of flying. None of Jemal’s family members has been to Addis Abeba before.
“I don’t let this opportunity pass any of us,” he said. “It is what we all will tell and retell to our children and friends the rest of our lives.”
But they are bound to see more arrivals and departures of aeroplanes in the years to come. Last week, Ethiopian Airlines announced the start of weekly flights to the southern capital of Hawassa, following the completion of the runway costing the Ethiopian Airports Enterprise no less than half a billion Birr. It was one of the three runways the Enterprise contracted out for construction in December 2014, at a total cost of 1.37 billion Br.
YOTEK Construction Plc signed the deal to complete the runway of Hawassa Airport within two years, while Akir Construction was awarded the contract for Robe Goba and the state-owned Ethiopian Roads Construction Corporation took the job for Shire, farther up north, in Tigray.
“We’ve not only completed the project in time, but also within budget,” Yohannes Teklay, CEO of YOTEK, told Fortune.
Although the original project cost was agreed at 457 million Br, a later addition of five kilometres to the runway in order to land Boeing made jets increased the cost further to 503 million Br, according to those close to the project. Now up to three Boeing jets, including the Boeing 777, can taxi on the apron.
A three-hour drive from Addis Abeba, the city of Hawassa is known for premier resorts on the highway and is itself a tourist hotspot. With a population of less than 300,000, the city prides itself for successively winning recognition from federal authorities as the fastest developing city in the country. It is a gateway to wilderness and the indigenous peoples and cultures of the south of the nation.
The latest development in Hawassa, however, with the industrial park development underway and expected to open for business this year, has caused completion of the project to be expedited way before its original schedule, according to Yohannes. Originally planned to be completed in February of this year, the industrial park in Hawassa is thought to be a game changer once it is up and running. Under construction by the China Civil Engineering Corporation (CCECC), for 246 million dollars, the park lies on a 100ha of land near the entrance of the city, and comprises 35 factory sheds and 19 buildings.
Global companies in garment and apparel industry, such as the US Van Heusen (PVH) – owner of popular brands such as Tony Hilfiger, Calvin Klein and Vanity Fair – Indian apparel maker, Raymond Group and Arvind Ltd. as well as other big companies from Sri Lanka, Indonesia, Hong Kong and China, have reportedly shown strong interest to open their shops in the park.
“All these have their senior executives who would rather fly for a quick visit instead of spending hours being driven to and from Hawassa,” said a businessman aboard ET-154 on Saturday.
What would be an international airport in Hawassa is the 29th airport for the Enterprise, while the runway there is the second for YOTEK to build after another 2.1Km runway in Kombolcha, near the town of Dessie. It is one of the over 15 projects the company is undertaking currently, including the construction of intercity asphalt roads inside Hawassa, stretching over 30Km.
YOTEK is yet to lay close to five kilometres of asphalt road connecting the airport with the city. However, the city lies 20Km away from the airport, where the municipality has to pay for the construction of the remaining segment of the road.
On Saturday, passengers had to drive on a dusty 13Km road to the city, juggling through farm lands alongside Lake Hawassa. In the absence of a passenger terminal, air traffic control tower, and runway lighting system, the airport has a long way before it gets a resemblance of a fully functioning airport. What has so far been a project office for YOTEK will soon turn to serve as a temporary passenger terminal, where local civil aviation officials and Ethiopian Airlines staff will begin to process the passengers’ manifesto and check-ins. The absence of any other physical mark makes the runway the most visible object, alien to its surroundings west of Lake Hawassa.
Nonetheless, the jubilation Jemal and other residents displayed shows they are ready to embrace life with the constant noise and sight of ET-154 landing and taking off from the runway opened for traffic last week.

Monday, April 18, 2016

በተለያዩ ፖለቲካዊ ምክንያቶች ያለኣግባብ በኢትዮጵያ መንግስት ታስረው በእስር ቤቶች መመማቀቅ ላይ ያሉት የሲዳማ ተወላጆች ያለምንም ቅድሜ ሁኔታ በኣስቸካይ እንዲፈቱ የሲዳማ ብሄራዊ ነጻነት ግንባር ጠየቀ። ዝርዝር ዜናውን ከታች ያንቡ፦
The following Sidama scholars and businessmen have been kidnapped by the security forces of the TPLF led government of Ethiopia and are currently languishing in the most notorious prison of the country known as ‘Maikelawi’ in the country’s capital Finfinnee (Addis Ababa):
 1) Solomon Naayu (A Business Person)
 2) Desalegn Meessa (A Professor at Wolayita Sodo Univeristy)
 3) Girma Dishe (A Busienss Person)
 4) Shura Kachara (A Business Person)
 5 Debebe Daaka (A Business person)
In stark violation of their human rights, some of them have been in detention since November 2015 while others have been incarcerated since early 2016 without any trial. They have been tortured repeatedly to extract confession on crimes they never committed. The reasons given by the Ethiopian security forces for their detention and torture are extremely bizarre. They range from visiting the Oromia region repeatedly during the Oromo protests to receiving telephone calls from their relatives in Diaspora and having some anti-government ideas in their minds.  
The TPLF/EPRDF led government of Ethiopia continues to grossly abusing the human rights of the Sidama people and other citizens with impunity for two decades and a half in contempt to its international commitments and the constitution of the country drawn by the regime itself. The aforementioned Sidama people had never committed any crime. Their only crime is being the members of the Sidama society. 
The Sidama people and the Sidama National Liberation Front (SNLF) categorically condemns their unlawful detention and torture and demands their immediate and unconditional release.
The SNLF also calls on the international community, the United Nations, the African Union and all human rights organizations to put pressure on the TPLF led regime of Ethiopia to respect basic human and democratic rights of the citizens of the country. The SNLF also calls upon all subjugated nations’ and peoples’ opposition groups and peoples of Ethiopia to be unconditionally united to fight the regime collectively oppressing all with varying degrees.
May Justice and Liberty belong to all Mankind
The Sidama National Liberation Front (SNLF)

April 2016 
Source:http://www.ayyaantuu.net/unconditionally-release-the-sidama-political-prisoners/


ማስተካከያ፦
ከላይ ከኣያንቱ ድረገጽ ባገኘነው መረጃ ላይ ኣቶ ደሳለኝ መሳ የወላይታ ዩኒቨርሲቲ ኣስተማሪ ወይም ፕሮፌሰር ተብሎ የተጠቀሰው በ''የሲዳማ ምሁር'' በምል እንድታረም በትህትና እንጠይቃለን። ከዚህም በተጨማሪ ኣቶ ሹራ ጫንጫራ(የመድህኒ ፌንድ ኤጄንሲ የሶስተኛ ፓርቲ የሃዋሳ ቅርንጫፍ ኣስተዳዳርን)ከስም ዝርዝሩ ውስጥ ማካተታችንን መግለጽ እንወዳለን።

ሙሉ ዝርዝሩን ዳግም ከታች ይመልከቱ፦

1. Kalaa Solomon Nayu (Business person) from Hawassa 
2. Kalaa Teshome Debebe (Business person) from Bansa Daye
3. Kalaa Debesa Daka (Business person) from Hawassa-Tula 
4. Kalaa Desalegn Messa 
5. Kalaa Girma (Business person) from Girja Town 
6. Kalaa Shura Chachara (Manager at Medhin Fund Agency 3rd Party Insurance Hawassa Branch Office).

Wednesday, April 13, 2016

An innovative approach to coffee production in the Sidama region is helping smallholder farmers improve their livelihoods while setting an example of environmental sustainability.

An innovative approach to coffee production in the Sidama region is helping smallholder farmers improve their livelihoods while setting an example of environmental sustainability.

April is Earth Month, an opportunity to honor our planet and affirm environmental commitments. Given TechnoServe’s work with smallholder farmers, who are particularly vulnerable to the negative effects of climate change and environmental degradation, we are continually reminded of the importance of sustainable farming.

During harvest period, I didn’t even want to wash my school uniform in the river because it smelled like rotten coffee pulp, and I didn’t want to be ashamed at school.

IKITE THOMAS

Throughout Ethiopia's Sidama region, thousands of farmers rely on coffee farming as their primary source of income. Because of this, the region has the highest concentration of wet mills in Africa, but many of these mills were built with older technology, which can send large amounts of wastewater and decaying coffee pulp into the local water supply. In 2012 TechnoServe and Mother Parkers Tea & Coffee launched the Water Wise Coffee initiative in the Sidama region of Ethiopia, which helps these wet mills implement a low-cost, sustainable solution to wastewater management.

For Ikite Thomas, who lives in the coffee-farming village of Sheicha, pollution from the wet mills was affecting her studies. The 16-year-old was often tasked with fetching water in the morning for her family, and during harvest season this meant she had to wake up very early to get to the river before the wet mills started running and polluting the water. Often this chore made the ambitous and diligent student – who hopes to become a doctor – late for class. 

“During harvest period, I didn’t even want to wash my school uniform in the river because it smelled like rotten coffee pulp, and I didn’t want to be ashamed at school,” she said.

Once Water Wise began to work with the local wet mills, Ikite noticed that the river ran clean again, even when the mills were processing coffee. She no longer had to make the early morning trips to fetch water for her family, allowing her to arrive to school on time and alert. “More than anything I am happy that I don’t have to come early in the morning during harvest season – and no longer be late for school,” she said.

Water Wise has helped 49 wet mills in the region implement the sustainable solution. Together with our supporters, we can help convert even more wet mills, enhancing the water quality for families, like Ikite's, who depend on the river, and promoting a sustainable coffee industry.

- See more at: http://www.technoserve.org/bSee more at: http://www.technoserve.org/blog/transforming-harvest-season-in-sidama#sthash.5iApTnHY.dpuf

Nine companies bought the tender documents but none show up on the D-day

The Ethiopian Industrial Parks Development Corporation (IPDC) has decided to announce the bid again, after the Monday, April 04, 2016 the blow at the tender opening where none of the offerers appeared. The IPDC tendered a bid for the Hawassa Industrial Park factory sheds only for local investors but failed after nine companies bought the detailed documents of the tender and never issued an offer.

"This is our pilot project following the policy direction adopted encourage local industrialists" Arkebe Oukubay (Phd) , told Fortune. "Since this is the first trial, we have learnt a lot and adopt a mechanism to ensure participation of locals"

He also said that an immediate bid would be announced by the end of this week.

Owner of one pioneering garment manufacturing plant told Fortune that the bid invitation came as a surprise.

"The time given was so short that we could not meet the deadline," the investor said. "It takes a whole new assessment study to go into the new venture, even if you are in the sector for so long."

The 21 days time lapse given between the bid announcement and the deadline is too short many agreed.

The Corporation explains the situation in a different dimension.

"It is to keep the momentum that we are processing entrance in parallel with construction," Shiferaw Solomon, deputy CEO of Operation & IP management said. "No time shall be wasted for preparation if they can finish while construction is finalized."

Source:http://allafrica.com/stories/201604131242.html

Hawassa becomes the 20th domestic destination for Ethiopian Airlines, which has announced that it will begin flights four weekly flights there from April 16, 2016. 

Ethiopian’s Q-400 aircraft will make the 40 minute flight every Monday, Wednesday, Friday and Sunday. 

The Airline has pledged to offer international standard services for domestic travellers at the lowest possible cost. This will not only boost the region’s growing investment and tourism industry but will enhance the socio-economic relations of the state with others. Domestic and international travellers will be able to easily make flight transfers to and from Hawassa. 

The city is the capital of the Southern Nations Nationalities and Peoples State and is one of the best tourist destinations in Ethiopia. Its attractions include one of the seven lakes of the Great Rift Valley as well as its diverse cultures and languages. 

Hawassa’s 457 million Br Airport is yet to be inaugurate, and is said to be officially in the same week  that Ethiopian makes its maiden flight to that destination. 

Opening this route is part of the Airline’s Vision 2025 which includes the establishment of Ethiopian Express as a strategic business unit for the delivery of essential air connectivity. The new service is expected to attract the business community, public sector personnel, university students and lecturers as well as tourists. 

Monday, April 11, 2016

የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት ሐዋሳ ከተማ በ457 ሚሊዮን ብር የሚያስገነባው ዓለም አቀፍ ኤርፖርት በከፊል አገልግሎት መስጠት ሊጀምር ነው፡፡
የኤርፖርት ግንባታው ከ14 ወራት በፊት የተጀመረ ሲሆን፣ ግንባታውን የሚያካሂደው አገር በቀል ኩባንያ የሆነው ዮቴክ ኮንስትራክሽን ነው፡፡
የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት የኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ወንድም ተክሉ ለሪፖርተር እንደገለጹት፣ ፕሮጀክቱ ሦስት ኪሎ ሜትር የአውሮፕላን መንደርደሪያ፣ የአውሮፕላን መዞሪያ (Taxi way)፣ የአውሮፕላን ማቆሚያና የመንገደኞች ማስተናገጃ ተርሚናል ያካትታል፡፡ ከዚህ ውስጥ ዮቴክ የአውሮፕላን ማኮብኮቢያ፣ ማዞሪያና ማቆሚያ ግንባታውን በማካሄድ ላይ መሆኑን የገለጹት አቶ ወንድም፣ የፕሮጀክቱ 85 በመቶ መጠናቀቁን ገልጸዋል፡፡ ሦስት ኪሎ ሜትር ርዝመት ካለው መንደርደሪያ ግንባታ ውስጥ ሁለት ኪሎ ሜትር መጠናቀቁን የተቀረው አንድ ኪሎ ሜትር በሁለት ወራት ውስጥ ሙሉ በሙሉ እንደሚጠናቀቅ ተናግረዋል፡፡
የአውሮፕላን ማረፊያው እንደ ቦይንግ 777 ያሉ ግዙፍ አውሮፕላኖች ማሳረፍ የሚችል ሲሆን፣ ሁለት ኪሎ ሜትር የአስፋልት ኮንክሪት በሁለት ዙር ለብሷል፡፡ የሁለት ኪሎ ሜትር ግንባታ ሙሉ በሙሉ የተጠናቀቀ በመሆኑ፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአገር ውስጥ በረራ አገልግሎት የሚሰጥባቸው ቦምባርደየር ኪው 400 አውሮፕላኖች በተገቢው ሁኔታ መነሳትና ማረፍ እንደሚችሉ ተረጋግጧል፡፡
የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኮርፖሬት ኮሙዩኒኬሽን ሥራ አስኪያጅ ወይዘሮ ሃና አጥናፉ ለሪፖርተር እንደገለጹት፣ አየር መንገዱ ወደ ሐዋሳ በሳምንት አራት ቀናት በኪው 400 አውሮፕላኖች የበረራ አገልግሎት ለመስጠት በዝግጅት ላይ ነው፡፡ ዝግጅቱ ከተጠናቀቀ አየር መንገዱ ሚያዝያ 15 ቀን 2008 ዓ.ም. በረራውን ለመጀመር ማቀዱን ወይዘሮ ሃና ተናግረዋል፡፡
ከአዲስ አበባ በስተደቡብ 273 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው የሐዋሳ ከተማ ዘመናዊ ሆቴሎች ያሏትና በመዝናኛነት የምትታወቅ ሲሆን የቱሪስት መናኸሪያ ናት፡፡ የኤርፖርቱ ግንባታ ያልተጠናቀቀ ቢሆንም ከፍተኛ የሆነ የአየር ትራንስፖርት አገልግሎት ፍላጎት ያለ በመሆኑ፣ ኤርፖርቱ በቅርቡ በከፊል አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምር ከአቶ ወንድም ማብራሪያ ለመረዳት ተችሏል፡፡
የመንገደኞች ተርሚናል ሕንፃ ዲዛይን ሥራ መጠናቀቁን የገለጹት አቶ ወንድም፣ የግንባታ ሥራውን የሚያካሂድ ኮንትራክተር ለመቅጠር ጨረታ እንደሚወጣ ጠቁመዋል፡፡
የሐዋሳ ኤርፖርት ከመንገደኞች በረራ አገልግሎት በተጨማሪ የጭነት (Cargo) በረራዎችን እንዲያስተናግድ ታስቦ መገንባቱን አቶ ወንድም ተናግረዋል፡፡ ‹‹ሐዋሳ ለአግሮ ኢንዱስትሪ ዞን ከተመረጡ ከተሞች አንዷ እንደመሆኗና የኢንዱስትሪ ፓርክም የተገነባ በመሆኑ፣ የኤርፖርቱ ግንባታ እነዚህን የኢኮኖሚ አውታሮች ልማት ታሳቢ ያደረገ ነው፤›› ብለዋል፡፡  
የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት መጠነ ሰፊ የኤርፖርቶች ማስፋፊያና ግንባታ ፕሮጀክቶች በማካሄድ ላይ ይገኛል፡፡ የአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት የመንገደኞች ተርሚናልን በ350 ሚሊዮን ዶላር ወጪ በማስፋፋት ላይ ነው፡፡ በጂንካ፣ በሮቤ፣ በሰመራና በሽሬ የአውሮፕላን ማረፊያ ሜዳዎች በመገንባት ላይ ይገኛል፡፡ በኦሮሚያ ክልል ነቀምት ከተማ ዘመናዊ ኤርፖርት ለመገንባት ዝግጅቱን በማጠናቀቅ ላይ ነው፡፡ የቦታ መረጣ ሥራ ተጠናቆ ግንባታውን የሚያካሂደው የመከላከያ ኮንስትራክሽን ድርጅት የክሬሸር ማሽኖች በመትከል ላይ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል፡፡
የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት 20 ኤርፖርቶች ያስተዳድራል፡፡ 14 ያህሉ የአስፋልት አውሮፕላን ማረፊያ ያላቸው ናቸው፡፡ አራቱ ደግሞ ዓለም አቀፍ ኤርፖርቶች ናቸው፡፡Source: Reporter
http://www.ethiopianreporter.com/content/%E1%8B%A8%E1%88%90%E1%8B%8B%E1%88%B3-%E1%8A%A4%E1%88%AD%E1%8D%96%E1%88%AD%E1%89%B5-%E1%89%A0%E1%8A%A8%E1%8D%8A%E1%88%8D-%E1%88%A5%E1%88%AB-%E1%88%8A%E1%8C%80%E1%88%9D%E1%88%AD-%E1%8A%90%E1%8B%8D#.VwxqzGQBRUw.facebook