POWr Social Media Icons

Thursday, January 8, 2015

በዋልታ ኢንፎርሜሽን ማዕከል የተሰራው ኣዲሱ የሃዋሳ ከተማ ኣስተዳደር ድረገጽ በከተማዋ ሁለ_ገብ ኢኮኖሚያዊ፤ ማህበራዊ እና ፖለቲካዊ የስራ እንቅስቃሴዎች ላይ ወቅታዊ መረጃን ለመስጠት ከማስቻሉ በላይ፤ በከተማዋ ያሉትን የኢንቨስትመንት ኣማራጮች ለማስተዋወቅ ያለው ፋይዳ ከፍተኛ ነው።


የከተማዋ ኣስተዳደር ይህንን በመገንዘብ ከዚህ በፊት ከነበረው የኣስተዳደሩ ድረገጽ በብዙ መልኩ የተሻለ ድረገጽ በዚህ በፈሬንጆቹ ኣዲስ ኣመት (2015) ማስጀመሩ የሚያስመሰግነው ሲሆን፤ በተለይ በእንግሊዥኛ ገጹ ላይ የሚታየውን የሀሳብ ድግግሞሽ እና የኣጻጻፍ ግድፍቶች ቢያስተካክል በኣለም ኣቀፍ ደረጃ ከተማዋን በተመለከተ መረጃ ፈላጊዎች ተገብውን እና ወቅታዊ መረጃ እንድያገኙ ያስችላል።

ድረገጹን ለማየት እዚህ ይጫኑ

0 comments :