POWr Social Media Icons

Friday, March 14, 2014

በሃዋሳ ከተማ ኣስተዳደር ስር በተጠቃለሉት የቀድሞ የሃዋሳ ዙሪያ ወረዳ የገጠር ትምህርት ቤቶች ውስጥ በሲዳማኣፎ በምሰጠው የትምህርት ዙሪያ ሪፖርተራችን ጥቻ ወራና የምቀጥለውን ዘገባ ልኮልናል፦

Umihunni, Hawaasi katami gashshooti giddora qolli gaxarete qawallara/ kiiro 12 qawale/ noo rosi minnara Sidaamu Afoo seekine rosiinsanni hee'noonni. Urrinse nafa di egeninoonni. Hatti gaxarete qawalla heedhanno kifle katami Tula kifle ketema yinanni. Wolootu kifle ketemarrano, Sidaamu ooso batidhdhe noowa Sidaamu oosora calla/partially/ 1 - 4 geeshsha Sidaamu afiinni baalanka roso rosiinsanni. 5-8 kifle geeshsha noo rosi minnara kayinni Sidaamu Afoo mitte subjecte assine uyiinanni baalunkura.

2005 M.D kayise 10 kifleranna 12 kiflera uyinanni fonqolira mitte subject ikke shiqeenna rosaano fonqolante sainno. Xaa isinni roore universitete deerinni rosiisa hananfoonni daafira konni ka'a kaajanno yine hendanni.