POWr Social Media Icons

Tuesday, March 5, 2013


አዲስ አበባ ፣ የካቲት 26፣ 2005 (ኤፍ ቢ ሲ) የደቡብ ክልል ትራንስፖርት ቢሮ 16  የአሸከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት ላይ እገዳ ጣለ።

በደቡብ ክልል ፍቃድ አግኝተው ስልጠና የሚያካሂዱ 36 የአሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማትን ፥ በክልሉ የሚከሰተውን የትራፊክ አደጋ ለመከላከል ሲባል የክልሉ ትራንስፖርት ቢሮ  ተቋማቱን  በአመታዊ እቅዱ ያሳትፋቸዋል።
የቢሮው ሃላፊ አቶ ታገሰ ኤሮሞ እንደሚሉት ፥ እንዲሳተፉ በተደረገበት እቅድ ደግሞ አንድ የአሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋም ለማሰልጠን ሊያሟላ የሚገባቸው መስፈርቶች ተካተዋል።
የክልሉ ትራንስፖርት ቢሮ ባለሙያዎች በተቋማቱ ላይ ባደረጉት ግምገማ ፥ 8 ያህሉ በተገኘባቸው ጉድለት በማስጠንቀቂያ ሲታለፉ ፥ 16ቱ ደግሞ ስልጠናውን  የሚሰጡበት ተገቢ ቦታ  የሌላቸው ፣ የራሳቸው የማለማመጃ  መኪና ሳይኖራቸው በኪራይ የሚጠቀሙ  ፤ በቂ ክህሎት ያለው አሰልጣኝ ሳይኖራቸው በመስራታቸው እርምጃው ሊወሰድባቸው እንደተቻለ ይናገራሉ።
12 ተቋማት ደግሞ በተካደው ግምገማ አንጻራዊ ለውጥ በማምጣታቸው ያለምንም ማስጠንቀቂያ ስራቸውን እንዲቀጥሉ የተደረጉ ናቸው።
በቤንች ማጂ ፣ ስልጤ ዞን ወራቤ ፣ ጋሞ ጎፋ ፣ ሲዳማ ፣ ደቡብ ኦሞ እና ጉራጌ ዞኖች ላይ የሚገኙ  ናቸው እነዚህ ተቋማት።
ሲዳማኔት ፣ ፊውቸር ላይት ፣ ዎስመካ  ፣ ጋላክሲ ፣ መካነ ኢየሱስ ፣ መገናኛ ፣ ወራቤኬሪ ፣ ፍሬም ፣ ኢሻ ፣ ዱዛ ፣ ጂፎር ፣ ወገሹር ፣ አግነት ፣ እና ሚቴማ እርምጃው የተወሰደባቸው ተቋማት ናቸው።
ተቋማቱ በስልጠና ላይ የሚገኙ ተማሪዎችን በተጓደለ መልኩ እንዳያስመርቁም  ፤ በየጊዜው ልዩ ክትትል እየተደረገባቸው ስልጠናውን እንዲጨርሱ  አቅጣጫ መቀመጡን ነው ሃላፊው የተናገሩት።
እገዳ ስለተጣለባቸው ተቋማት ህብረተሰቡ እንዲያውቅና  በአዳዲስ የአሽከርካሪ ተቋማት ለመሰልጠን ሲፈልጉ ፥ ወደ ተሻሉ ተቋማት እንዲያመሩ የሚያመላክት ጽሁፍ በየስፍራው  ተቀምጧል።
ለ 3 ወራት አዳዲስ ሰልጣኞችን እንዳይቀበሉ ይታገዱ እንጂ ፥ ጽህፈት ቤታቸውን በአሰራሩ መሰረት አጣነክረው  ወደ ለውጥ ከገቡ  እገዳው ሊነሳላቸው ይገባል ነው ያሉት።
 ምንጭ ፋና ሬድዮ