POWr Social Media Icons

Wednesday, October 10, 2012


የቀድሞውን ወታደራዊ አገዛዝ የመገርሰስ ትግል ውስጥ የተሳተፉና በአሁኑ ወቅት በመንግሥት ተቋማት ውስጥ በማገልገል ላይ የሚገኙ የቀድሞ ታጋዮች ጡረታ (ማኅበራዊ ዋስትና) ትግሉን ከተቀላቀሉበት ጊዜ አንስቶ እንዲሰላ፣ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ለሚመለከታቸው የመንግሥት ተቋማት በጻፈው ደብዳቤ አሳሰበ፡፡ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ለሪፖርተር እንደገለጹት፣ ለመንግሥት ተቋማት የተሰራጨው ደብዳቤ ከሰኔ 13 ቀን 2004 ዓ.ም. ጀምሮ እንደሆነና ይህም ማለት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በሕይወት በነበሩበት ወቅት ነው፡፡ 

የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽሕፈት ቤት ደብዳቤውን ያሰራጨው በሕግ ላይ ተመሥርቶ ይሁን አይሁን በእርግጠኝነት ለመናገር እንደማይችሉ የሪፖርተር ምንጮች የገለጹ ቢሆንም፣ ምናልባት ለሕዝብ ይፋ ያልሆነ መመርያ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ፀድቆ ሊሆን እንደሚችልና ደብዳቤውም በዚህ ላይ የተመሠረተ ሊሆን ይችላል ሲሉ ጥርጣሬያቸውን ገልጸዋል፡፡ 

ይህንን መረጃ በመንተራስ ሪፖርተር አንዳንድ በመንግሥት ሥራ ላይ የተሰማሩ የቀድሞ ታጋዮችን ለማነጋገር የሞከረ ሲሆን፣ ከእነዚህም ውስጥ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት (ፓርላማ) በአባልነት እያገለገሉ ያሉ ይገኙበታል፡፡ ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁት እነዚሁ የምክር ቤቱ አባላት የመረጃውን ትክክለኝነት ያረጋገጡ ሲሆን፣ የምክር ቤቱ ጽሕፈት ቤት ጉዳዩን አስመልክቶ ባቀረበው ጥሪ መሠረት ማንነታቸውን የሚገልጽ፣ ትግሉን የተቀላቀሉበትን ወቅትና በአሁኑ ጊዜ የሚያገለግሉበትን የመንግሥት ተቋምና ሌሎች ጉዳዮችን በተዘጋጀ ቅጽ ላይ መሙላታቸውን ገልጸዋል፡፡ 

ይህንን ቅጽ ከሞሉ በኋላ ደግሞ የምክር ቤቱ ጽሕፈት ቤት ከሰሞኑ በድጋሚ ማስታወቂያ እንዳወጣ፣ ማስታወቂያውም የተሞላውን ቅጽ ተንተርሶ የመንግሥት ሠራተኞች ማኅበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ምላሽ እንዲሰጥበት የላከው ደብዳቤ በመኖሩ ምላሽ እንዲሰጥበት ጥሪ የሚያቀርብ ነው ብለዋል፡፡

የመንግሥት ሠራተኞች የጡረታ አዋጅ ቁጥር 714/2003 የጡረታ መብት ሊኖራቸው የሚችሉ ሠራተኞችን ዓይነት የሚዘረዝር ሲሆን፣ በማንኛውም የሕዝብና የመንግሥት ተቋማት ውስጥ በቋሚነት የተቀጠሩ እንዲሁም የመንግሥት ሹመኞችን፣ የሕዝብ ተወካዮችን፣ የፖሊስና የመከላከያ ሠራዊት አባላትን የሚያካትት መሆኑን ይገልጻል፡፡ 

የዕርጅና ጡረታ ዕድሜ ጣሪያ 60 ዓመታትና ቢያንስ የ10 ዓመታት አገልግሎትን፣ የቅድመ ጡረታ ዕድሜ ደግሞ 55 ዓመታትና ቢያንስ 25 ዓመታት አገልግሎትን፣ እንዲሁም በውትድርና ለሚያገለግሉ 45 ዓመታት ዕድሜና 25 ዓመታት አገልግሎትን፣ ነገር ግን የአገልግሎት ጊዜው እንደ ማዕረግ ደረጃቸው ቢያጥርም የአገልግሎት ዘመናቸው ከ10 ዓመታት እንደማያንስ አዋጁ ይገልጻል፡፡ 

አንድ የመንግሥት ሠራተኛ በጡረታ በሚገለልበት ወቅት 30 በመቶ የሚሆነውን የመጨረሻ ሦስት ዓመታት የወር ደመወዝ እንደሚያገኝ ያትታል፡፡ አነስተኛ የጡረታ ደመወዝም ከ160 ብር እንደማያንስ ይገልጻል፡፡ አዋጁ የቀድሞ ታጋዮችን አስመልክቶ የደነገገው እንደሌለ ለመረዳት ቢቻልም፣ የማኅበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ግን አዋጁን ተንተርሶ መመርያ የማውጣት ሥልጣን ተሰጥቶታል፡፡ ይሁን እንጂ ኤጀንሲው ይህንን የተመለከተ መመርያ ወይም ደንብ አውጥቶ እንደሆነ ለማጣራት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም፡፡
http://www.ethiopianreporter.com/news/293-news/8020-2012-10-10-06-14-04.html

በዮሐንስ አንበርብር
ክልሎች ከፌዴራል መንግሥት ጋር የሚጋሯቸው የተለያዩ የገቢ ዓይነቶች መከፋፈያ ቀመር ጊዜው ያለፈበትና አሁን ያለውን የዕድገት ደረጃ ያላገናዘበ በመሆኑ እንዲሻሻል ጥያቄ አቀረቡ፡፡ የኢትዮጵያ ሕገ መንግሥት ለፌዴራል መንግሥቱ ከሚሰጣቸው ሥልጣኖች አንዱ ከክልል መንግሥታት ጋር ያለውን የጋራ ገቢ እንዲሰበስብና ለክልሎቹ የሚገባቸውን ድርሻ እንዲያስተላልፍ ነው፡፡ በዚህም መሠረት የፌዴራል መንግሥትና የክልሎች የጋራ ገቢዎች የሚባሉት በሕግ ተወስነው ተለይተዋል፡፡ እነዚህም በፌዴራል መንግሥትና በክልሎች የጋራ ባለቤትነት ከተመሠረቱ የልማት ድርጅቶች የሚገኝ ገቢ፣ በክልል የተመሠረቱ ኃላፊነታቸው የተወሰነ የግል ማኅበራት (ፒኤልሲ) እና በክልሎች የሚገኙ የተለያዩ የተፈጥሮ ሀብቶችን ለማውጣትና ለመጠቀም ፈቃድ የተሰጣቸው ድርጅቶች ከሚከፍሉት ሮያሊቲ የሚገኝ ገቢ ናቸው፡፡

ከእነዚህ ዘርፎችና የገቢ ዓይነቶች የሚገኘውን ሀብት ክልሎች ከፌዴራል መንግሥት ጋር የሚከፋፈሉት በ1989 ዓ.ም በፌዴሬሽን ምክር ቤት ፀድቆ በሥራ ላይ እንዲውል በተደረገው ቀመር አማካይነት ነው፡፡ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በትናንትናው ዕለት ባደረገው ስብሰባ በዚህ ቀመር ላይ በዋነኝነት ተወያይቷል፡፡ የምክር ቤቱ የድጎማ፣ የበጀትና የገቢዎች ድልድል ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ የክልሎችን ጥያቄ በመንተራስ፣ በዚህ ዓመት የገቢ ማከፋፈያ ቀመሩን ለመፈተሽ ዕቅድ ይዟል፡፡

የኮሚቴው ሰብሳቢ የሆኑት የደቡብ ክልል ፕሬዚዳንቱ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ለምክር ቤቱ ባቀረቡት ሪፖርት፣ ቀመሩ አሁንም በሥራ ላይ የሚገኝ ቢሆንም ቀመሩ ግን በቂ ግንዛቤ ያልተጨበጠበት እንደሆነ፣ ባለድርሻ አካላትና ክልሎች በቀመሩ ላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት እንዲሰጣቸውና እንዲሻሻል ተደጋጋሚ ጥሪ ማቅረባቸውን ተናግረዋል፡፡

በአሁኑ ወቅት በፌዴራልና በክልል መንግሥታት በጋራ የተመሠረተ የልማት ድርጅት ባይኖርም፣ እንዲህ ዓይነት ድርጅት ቢኖር ግን ገቢን እኩል ለእኩል መከፋፈል እንደሚቻል በቀመሩ ላይ መጠቀሱን አቶ ሽፈራው ገልጸዋል፡፡ ከዚህ ይልቅ ግን ቀመሩ በክልል መንግሥታት ከተመሠረቱ የግል ንግድ ድርጅቶች የሚገኝ ገቢን፣ እንዲሁም የሮያሊቲ ክፍያን ለማከፋፈል በቀመሩ የተወሰነው ምጣኔ የክልሎች ጥያቄ መሆኑን ተናግረዋል፡፡

በክልል ከተመሠረቱ የግል ንግዶች የሚገኝ የትርፍ ግብርን 50 በመቶ ለፌዴራሉ ቀሪው 50 በመቶ ድርጅቱ ለሚገኝበት ክልል እንዲከፈል ቀመሩ የሚያዝ ሲሆን፣ ከእነዚህ ድርጅቶች የሚገኝ የአገልግሎት ኤክሳይዝ ታክስን ግን ፌዴራል መንግሥቱ 70 በመቶ እንዲወስድ፣ ለክልሎች ደግሞ ቀሪው 30 በመቶ እንዲከፋፈል ቀመሩ ያዛል፡፡

ከሮያሊቲ ክፍያ የሚገኝ ገቢን በተመለከተ ደግሞ 60 በመቶውን የፌዴራል መንግሥቱ 40 በመቶውን ደግሞ ክልሎች እንዲወስዱ ቀመሩ ያዛል ሲሉ አቶ ሽፈራው በሪፖርታቸው ተናግረዋል፡፡ በመሆኑም በቀመሩ የተካተቱትን መስፈርቶች በተገቢው መንገድ መገምገምና አሁን ከተደረሰበት የዕድገት ደረጃ አንፃር መፈተሽ ተገቢ መሆኑን ኮሚቴው እንደሚያምንና የዚህ ዓመት ትኩረቱ መሆኑንም አስረድተዋል፡፡ የፌዴሬሽን ምክር ቤትም በተገቢነቱ ላይ በማመን ተግባራዊ እንዲሆን በሙሉ ድምፅ አፅድቆታል፡፡
http://www.ethiopianreporter.com/news/293-news/8022-2012-10-10-06-16-08.html


አዲስ አበባ፡- በ266 ሚሊዮን 964 ሺ ብር የተፈረመና በ138 ሚሊዮን 901 ሺ 836 ብር የተከፈለ ካፒታል የተቋቋመው ደቡብ ግሎባል ባንክ በይፋ ተመርቆ ሥራ ጀመረ።
ባንኩ በአዲስ አበባ በተለምዶ በቅሎ ቤት በሚባለው ስፍራ በሚገኘው ዋና መሥሪያ ቤቱ ትናንት ተመርቆ በተከፈተበት ወቅት የባንኩ ፕሬዚዳንት አቶ ወርቁ ለማ እንደገለጹት፤ ባንኩ በ5ሺ 481 ባለ አክሲዮኖች የተቋቋመ ነው።
ባንኩ የተከፈለ ካፒታል በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት ውስጥ ወደ አንድ ቢሊዮን ብር ለማሳደግ አቅዶ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን አመልክተው፤ ከነሐሴ 22 ቀን 2004 ዓ.ም ጀምሮ ለደንበኞቹ አገልግሎት በመስጠት ላይ መሆኑንም ጠቁመዋል።
በባንክ ዘርፉ ያለው ውድድር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን የተናገሩት ፕሬዚዳንቱ ውድድሩን ለማሸነፍ ባንኮች አሰራሮችን ለማሻሻል የቅርንጫፉችን ቁጥር መጨመርና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ በአስፈላጊው ደረጃ ጥቅም ላይ ማዋላቸውን ገልፀዋል።
እንደ ፕሬዚዳንቱ ገለፃ ባንኩ በወቅቱ ያለውን የውድድር ሁኔታ አሸናፊ ሆኖ በስኬት ጐዳና እንዲራመድ ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት አቅዷል። ዘመናዊ የባንክ አሠራሮችን ተግባራዊ በማድረግ የወለድ አልባ ባንክ አገልግሎት የካርድና ኢ-ባንኪንግ አገልግሎቶች ለመስጠት ተዘጋጅቷል። 
ባንኩ በተለያዩ የአገሪቱ ከተሞች ቅርንጫፎችን ለመክፈት መዘጋጀቱን ጠቁመው፤ በሚቀጥለው ሳምንት የሐዋሳና ሆሳዕና ቅርንጫፎች ሥራ እንደሚጀምሩ አመልክተዋል።
የደቡብ ግሎባል ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ኑረዲን አውል በበኩላቸው በዕለቱ እንደገለጹት፤ ባንኩ በሥራ ላይ ባለው የመንግሥት ፖሊሲ ላይ በመመርኮዝ ለኢንቨስትመንትና በንግድ የሥራ ዘርፍ የተሰማሩ ባለሀብቶችን ጥረት ለመደገፍና ለባለአክሲዮኖች ተገቢውን ጥቅም ለማስገኘት የተቋቋመ የግል ባንክ ነው።
መንግሥት የግሉ ዘርፍ በኢኮኖሚው ውስጥ ሰፊ ድርሻና ተሳትፎ እንዲኖረው እየሰራ መሆኑን ጠቁመው፤ በዚህ ረገድ የባንክና የፋይናንስ ዘርፍም በመንግሥት በተቀመጠለት ምቹ ፖሊሲ ተመርኩዞ ፈጣን ዕድገት እያሳየ መሆኑንም ገልፀዋል።
የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መኮንን ማንያዘዋል የፋይናንስ ዘርፍ ለአንድ አገር ዕድገት ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወቱ ገልጸው፤ የአገሪቷ ባንኮች የበለጠ ቀልጣፋ ተደራሽና ፈጣን ዕድገት እንዲያስመዘግቡ መንግሥት የሚያወጣቸውን ፖሊሲዎችን አውቀው መተግበር እንዳለባቸው አመልክተዋል።
የደቡብ ክልል ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ታገሰ ጫፎ በበኩላቸው መንግሥት ባስቀመጠው ፖሊሲ ተጠቅመው ዜጐች በፋይናንስ ሴክተር ተሳታፊና ተጠቃሚ መሆን ችለዋል። የደቡብ ክልል መንግሥት ዘርፉን ለማበረታታት አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑንም አመልክተዋል።
ባንኩ በተያዘው የበጀት ዓመት በመላው አገሪቱ 10 ቅርንጫፎችን ለመክፈት ማቀዱንም በዕለቱ ተገልጿል።
http://www.ethpress.gov.et/ethpress/main/news.php?newsLocation=home&newsInstruction=more&newsId=9537


አዲስ አበባ፡- በ2005 በጀት ዓመት የድጐማ በጀትና የገቢዎች ድልድልን በተመለከተ በቂ ግንዛቤ የማስፋፋት ሥራ እንደሚያከናውን ፌዴሬሽን ምክር ቤት አስታወቀ።
በምክር ቤቱ የድጐማ በጀትና የገቢዎች ድልድል ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ እና የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ትናንት በተካሄደው የምክር ቤቱ አራተኛ ዘመን ሦስተኛ ዓመት አንደኛ መደበኛ ጉባዔ ላይ የቋሚ ኮሚቴውን የ2005 በጀት ዓመት ዕቅድና የትኩረት አቅጣጫዎች ባመለከቱበት ወቅት እንደገለጹት፤ ዘንድሮ ግንዛቤ የማስፋፋት ሥራ ትኩረት ተሰጥቶት ተግባራዊ ይደረጋል።
የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላትንና የቋሚ ኮሚቴ አባላትን አቅም መገንባት፣ የክልል መንግሥታት የገቢ አሰባሰብና የቀመር ባለሙያዎችን አቅም ማጠናከር እንዲሁም የክልል ምክር ቤት አባላት፣ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትንና የልዩ ልዩ አደረጃጀቶች ተወካዮችን ግንዛቤ ማሳደግ ላይ በስፋት እንደሚሠራ ጠቁመዋል።
የክልሎች ገቢ የመሰብሰብ አቅም የሌሎች አገሮችን ተሞክሮ በመውሰድና የአገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታ በመገምገም እንዲጠና የሚደረግ መሆኑን የጠቆሙት አቶ ሽፈራው፤ ሥራው በየወቅቱ መከናወን እንዲችልና ተቋማዊ ባለቤት እንዲኖረው ጥናታዊ አስተያየት ተዘጋጅቶ እንደሚቀርብ አመልክተዋል።
ለድጐማ በጀት ቀመር ዝግጅት ከተለያዩ ምንጮች የተገኙ ልዩ ልዩ መረጃዎች ጥቅም ላይ የዋሉ ቢሆንም ለቀመር ዝግጅቱ ዋነኛ የመረጃ ምንጭ ሆኖ ያገለገለው ከደቡብ አፍሪካ ስታትስቲክሰ መሥሪያ ቤት የተገኘው እንደሆነ ገልጸዋል።
በፌዴራል ደረጃ በአዲሱ የድጐማ በጀት ማከፋፈያ ቀመር ላይ አገራዊ መድረክ የማዘጋጀት ዕቅድ መኖሩን ያመለከቱት አቶ ሽፈራው፤ ከተያዘው የበጀት ዓመት ጀምሮ ተግባራዊ በተደረገው የድጐማ በጀት ማከፋፈያ ቀመር ላይ በዘርፉ ምሑራን የምክክር ዓውደ ጥናት እንደሚዘጋጅ አብራርተዋል። በዓውደ ጥናቱ ላይ ስለቀመር ማዕቀፎች፣ መርሆዎች፣ ይዘቶችና አመልካቾች ጠንካራና ደካማ ጐኖች በጥልቀት ገምግሞ ስምምነት የተደረሰባቸውን ነጥቦች ለሚቀጥለው ቀመር ዝግጅት ለግብአት በሚሆን መልኩ እንደሚያደራጅ ተናግረዋል።
የመረጃ ጥራትና ወቅታዊነትን ለማረጋገጥ ተከታታይ የሆነ ጥናትና ምክክር እንደሚካሄድ የገለጹት አቶ ሽፈራው፤ « የማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ የፌዴሬሽን ምክር ቤትን ፍላጐት መሠረት ያደረገ የመረጃ ጥናት እንዲያካሂድ አስፈላጊው ድጋፍ ይደረጋል» ብለዋል።
ከሥራው ስፋትና ክብደት አኳያ የማስፈፀም አቅም ማነስ፣ ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር የሚኖረው ቅንጅትና ትብብር ማጣት እንዲሁም ለሚከናወኑ ሥራዎች የበጀት ችግር በበጀት ዓመቱ የዕቅድና የትኩረት አቅጣጫዎችን በማስፈፀም ሂደት ወቅት ያጋጥማሉ ተብለው የተቀመጡ ስጋቶች መሆናቸውን ጠቁመዋል። የምክር ቤቱን ባለሙያዎችንና ሌሎች አጋር አካላትን የቅንጅት አሠራር ለማጠናከር ትኩረት በመስጠትና ከመንግሥት በጀት በተጨማሪ ሌሎች ምንጮችን በማፈላለግ ችግሩን ለመፍታት መታሰቡን አቶ ሽፈራው አመልክተዋል።
የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባዔ ካሣ ተክለብርሃን በበኩላቸው እንደገለጹት፤ በአገሪቱ ሀብት ሁሉም ዜጐች እኩል ተጠቃሚ የሚሆኑበት ሁኔታ እንዲፈጠር መንግሥት ጠንክሮ ይሠራል።
ቀመሩ ፍትሐዊነትን ያረጋገጠ እንዲሆን ትኩረት ተሰጥቶ የተዘጋጀ መሆኑን ጠቁመው፤ ተግባራዊነቱን ለማረጋገጥ ብዙ መሥራት እንደሚያስፈልግ አስገንዝበዋል። 
የድጐማ በጀትና የገቢዎች ድልድል ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ በ2005 በጀት ዓመት ዕቅድና የትኩረት አቅጣጫ ብሎ የለያቸውን ሥራዎች የምክር ቤቱ አባላት በሙሉ ድምፅ አፅድቀዋቸዋል። 
http://www.ethpress.gov.et/ethpress/main/news.php?newsLocation=home&newsInstruction=headline&newsId=9562