POWr Social Media Icons

Tuesday, October 9, 2012አዲስ አበባ፡-በየሥራ መስኩ የሚታዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለማቃለል የሚያስችል ሕዝባዊና አገራዊ ንቅናቄ በተያዘው ዓመት እንደሚካሄድ የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ግርማ ወልደጊዮርጊስ አስታወቁ።
የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ግርማ ወልደጊዮርጊስ ትናንት የሕዝብ ተወካዮች እና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች የአራተኛ ዙር የሥራ ዘመን ሦስተኛ ዓመት የጋራ ስብሰባ በከፈቱበት ወቅት እንደተናገሩት፤ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለማስወገድና የተገኙ ስኬቶችን ለማስጠበቅ የሚያስችል አገራዊ እንቅስቃሴ በዚህ ዓመት ይካሄዳል። በአገር አቀፍ ደረጃ በሚካሄደው መልካም አስተዳደርን የማጐልበት ሕዝባዊ ንቅናቄ የሚመለከታቸው አካላት የበኩላቸ ውን ሚና እንዲጫወቱ ጥሪ አቅርበዋል።
ሕዝባዊና አገራዊ ንቅናቄው በአሁኑ ወቅት በተጨባጭ የሚታዩ ችግሮችን ነቅሶ በማውጣት የመፍታትና የሕዝብን እርካታ የማረጋገጥ ግብ ያለው መሆኑን ፕሬዚዳንቱ አመልክተው፤ ለዚህ ግብ መሳካት ሁሉም ሕዝብ በንቃትና በተደጋጋፊነት እንዲሣተፍና የመልካም አስተዳደር ራዕዩን እውንነት እንዲረጋገጥ የዘርፉ ተዋናዮች ድጋፍ ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል።
እንደ ፕሬዚዳንቱ ገለፃ፤ ላለፉት 21 ዓመታት በሀገሪቱ ዴሞክራሲያዊና መልካም አስተዳደር የሰፈነበት ሥርዓት ለመገንባት በተደረገው ጥረት የዜጎችና የሕዝቦችን ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ለማስከበር ሰፊ እንቅስቃሴ ተደርጓል። ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችን በፅናት ከማክበር ጀምሮ በነፃ የሕዝብ ምርጫ መንግሥትን እስከመመሥረት ድረስ በርካታ መሠረታዊ የዴሞክራሲያዊ ለውጥ ተግባራት ተከናውነዋል።
ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችን ለማስጠበቅና ለማጠናከር ሲባል የተቋቋሙት በየደረጃው ያሉት ምክር ቤቶች፣ የሕግ ተርጓሚና የአስፈፃሚው አካላት በሀገሪቱ የግልፅነትና የተጠያቂነት ሥርዓትን ከማጠናከራቸውም በላይ የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታው በአስተማማኝነት እንዲቀጥል ከፍተኛ ሚና መጫወታቸውን አስታውሰዋል።
በዚህም ላለፉት ዓመታት የተጀመረው የዴሞክራሲያዊ ተቋማት ግንባታ በተቀመጠለት አቅጣጫ መሠረት እንዲፈፀም መደረጉን የገለጹት ፕሬዚዳንት ግርማ፤ የሕዝቡን ቀጥተኛ ተሣትፎ ለማረጋገጥ ልዩ ልዩ መድረኮች ለመክፈት መቻሉ ለዴሞክራሲያዊ ባህል ግንባታ መዳበር ዓይነተኛ አስተዋፅኦ እንደነበረው አመልክተዋል።
በተመሳሳይም ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት ሕጋዊ ዋስትና አግኝቶ በተግባር እንዲተረጐም ጥረት መደረጉን ጠቁመው፤ በመድብለ ፓርቲ ሕልውናና ውድድር ላይ የተመሠረተ መንግሥት ለመመሥረት በየአምስት ዓመቱ አገር አቀፍና የአካባቢ ምርጫ በነፃና ዴሞክራሲያዊ ሁኔታ እየተካሄደ መሆኑን አውስተዋል።
በዚህም መሠረት ዘንድሮ በሚካሄዱት የማሟያ ምርጫን ጨምሮ በአዲስ አበባና በሁሉም ክልሎች የቀበሌና የወረዳ እንዲሁም በአንዳንድ ክልሎች ደግሞ የዞን ምርጫዎች የሀገሪቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሕገ መንግሥታዊ ድንጋጌውን አክብረው በመወዳደር ዴሞክራሲውን እንደገና አንድ እርምጃ ወደፊት ያራምዱታል ተብሎ የሚጠበቅ መሆኑን አመልክ ተዋል።
በሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊ ማኅበራዊ ልማትን ከማስፈን አኳያ ከፍተኛ መሻሻሎችና እድገቶች መመዝገባቸውን ፕሬዚዳንቱ አመልክተው፤ በተለይም በቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ቀያሽነት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ ተግባራዊ ከሆነበት ከ2003 ዓ.ም ወዲህ እንደተለመደው በየዓመቱ ከ11 ነጥብ 7 በመቶ እድገት መመዝገቡን ተናግረዋል።
ባለፈው ዓመት የግብርና ልማትን ለማፋጠን በክልልና በፌዴራል ደረጃ ከመቼውም ጊዜ የላቀ ተመጋጋቢ ሥራ መከናወኑን አስታውሰው፤ የግብርና ልማቱን ለማስጠበቅ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራዎች በስፋት መከናወናቸውን አስረድተዋል። ከሕዝቡ ጋር ለመመካከር በተካሄደው የልማት ሥራ አርሶ አደሩ በዓመቱ በአማካይ ከአርባ እስከ ሃምሳ ቀናት የሚደርስ ነፃ የጉልበት አገልግሎት ማበርከቱን ጠቁመዋል።
በመሆኑም በበጀት ዓመቱ በአቶ መለስ ዜናዊ መሪነት በተካሄደው የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ሥራ አርሶ አደሩ በቆፈራቸው የውሃ ማስረጊያና ማቆያ ጉድጓዶች አስተማማኝ የውሃ ባንክ እንዲኖር መሠረት መጣሉን አመልክተዋል።
የማዳበሪያና ምርጥ ዘር ተጠቃሚነት ዕድገት እንዲያሳይ በመደረጉና አርሶ አደሩ ዘመናዊ የግብርና ዘዴዎችን በተሻለ ደረጃ በመጠቀሙ በተያዘው ዓመት ከዘርፉ የተሻለ የምርት ጭማሪ እንደሚጠበቅ ፕሬዚዳንቱ ተናግረዋል።
መንግሥት በከተሞችም የሕዝቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሚያግዙ ልዩ ልዩ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች እንዲስፋፋ አመራር ሲሰጥ መቆየቱን አስታውሰው፤ በተለይም በከተሞች አካባቢ ያለውን የሥራ አጥነት ችግር ለመፍታት ከፍተኛ ጥረት ማድረጉን ገልጸዋል።
በዚህም ባለፈው በጀት ዓመት ብቻ ከአንድ ነጥብ አንድ ሚሊዮን በላይ ቋሚና ጊዜያዊ የሥራ እድሎች መፈጠራቸውን አመልክተው፤ መንግሥት በሀገሪቱ ፈጣንና ሕዝቡ የሚጠቀምበትን ልማት ለማስቀጠል እንዲቻል የመሠረተ ልማት አቅርቦቶችን ለማሟላት ጥረት ሲያደርግ በመቆየቱ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት፣ የቴሌ ኮም አውታሮች ዝርጋታና የመንገድ ልማት ሥራዎች ከመቼውም ጊዜ በላቀ ሁኔታ እድገትና መሻሻል ማሳየታቸውን አስረድተዋል።
የዜጐችን የቁጠባ ባህል ለማሳደግና አገራዊ የልማት ጥረቱን የሚደግፍ የፋይናንስ አቅም ለመገንባት በተካሄደው ጥረት የአገር ውስጥ ቁጠባ ላይ መልካም መሻሻል መታየቱን ጠቁመዋል። 
http://www.ethpress.gov.et/ethpress/main/news.php?newsLocation=home&newsInstruction=headline&newsId=9552

በሲዳማ ዞን ዳራ ወረዳ የኑራ ቆራቴ አገልግሎት ህብረት ሥራ ማህበር በ7 ቀበሌያት ለሚገኙ 11 አንደኛ ደረጃ  1ኛና 2ኛ ሳይክል ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች ከ1ዐዐ ሺህ ብር በላይ ወጪ የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጉን አስታወቀ፡፡
የትምህርት ቁሳቁስ ተገዝቶ የተሰጣቸው ወላጆቻቻው የማህበሩ አባላት ለሆኑ ተማሪዎች ነው ተብሏል፡፡
የማህበሩ ሊቀመንበር አቶ ማቴዎስ ዲጋሳ በዚህን ወቅት እንዳሉት ተገዝቶ በተበረከተው የትምሀርት ቁሳቁስ 4 ሺህ 554 ተማሪዎች ተጠቃሚ ይሆናሉ፡፡

በተጨማሪም በተለያዩ ኮሌጆችና ዩኒቨርስቲዎች ለሚማሩ በርካታ ተማሪዎች የትራንስፖርትና የትምህርት ወጪ መሸፈኑንም ገልፀዋል፡፡
የወረዳው ግበይትና ህብረት ስራ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዘማች እርጥባ በበኩላቸው ማህበሩ እያደረገ የሚገኘው በጎ ተግባር አርሶ አደሩ የማህበሩ አባል በመሆኑ ብቻ ከራሱ አልፎ ቤተሰቡም ጭምር ተጠቃሚ መሆኑን ማረጋገጫ እንደሚሆን አመልክተዋል፡፡
ሌሎች ማህበራትም ይህን አርያ እንዲከተሉ የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ መልዕክታቸውን ማስተላለፋቸውን የወረዳው የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳይ ጽህፈት ቤት ዘግቧል፡፡
http://www.smm.gov.et/_Text/26MesTextN205.html

ጽህፈት ቤቱ ከ2 ሺህ በላይ ለሚሆኑ የንግዱ ማህበረሰብ ክፍሎችና ለሌሎች ባለድርሻ አካላት በገቢ ግብር አዋጆች፣ ደንቦች እንዲሁም መመሪያዎችና በሂሳብ አያያዝ ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠና ሰሞኑን ሰጥቷል፡፡
የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ተሻለ ቡላዶ እንደገለፁት ሥልጠናው ቀደም ሲል በንግዱ ማህበረሰብ ዘንድ ይታዩ የነበሩ የግንዛቤ ክፍተቶችን ለመቅረፍና በዘንድሮው የበጀት ዓመት ከአምናው የተሻለ ገቢ ለመሰብሰብ የበለጠ አቅም ለመፍጠር የሚያስችል ነው፡፡

በተጨማሪ እሴትና ተርን ኦቨር ታክስ እንደዚሁም በገቢ መሰብሰቢያ ደረሰኝ ላይ የሚስተዋሉ የማጭበርበር ድርጊቶችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ሥልጠናው ጉልህ አስተዋፅኦ እንደሚኖረው አስረድተዋል፡፡
በመንግስት ታትመው የሚሰራጩ ደረሰኞችን ወደ ጎን በመተው ህገ ወጥ ደረሰኞችን የሚጠቀሙ አንዳንድ ነጋዴዎች መኖራቸው እንደተደረሰባቸው የጠቆሙት ኃላፊው እንዲህ አይነት ድርጊት እስከ አስራ አምስት ዓመት በሚደርስ እስራት እንደሚያስቀጣም አስታውቀዋል፡፡
በጽህፈት ቤቱ የገቢ ጥናት ትምህርትና ሥልጠና ዋና ሥራ ሂደት አስተባባሪ አቶ ደሳለኝ ጋንጌ በበኩላቸው የንግዱ ማህበረሰብ ግብሩን በወቅቱ በመክፈል የዜግነት ግዴታውን መወጣት እንዳለበት አሳስበው ለዚህም የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት መስጠት ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል፡፡ ዘገባው የሲዳማ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን መምሪያ ነው፡፡
http://www.smm.gov.et/_Text/26MesTextN305.html

የሀዋሣ ከተማ ማዘጋጃ ቤት  በ13 ነጥብ 7 ሚሊዮን ብር ወጪ  በከተማው ውስጥ  በተለያዩ አካባቢዎች ክፍት የሆኑ የጐርፍ መውረጃ ቦዮችን በኘሪካስት ለመሸፈን የጀመራቸውን ስራዎች አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታወቀ፡፡
ለማህበራት ፣ ለንግድ፣ ለኢንቨስትመንት እንዲሁም ለተለያዩ ተቋማት  ግንባታ ለጨረታ የሚቀርብ ከ4ዐዐ ሄክታር በላይ መሬት መዘጋጀቱንም አመልክቷል፡፡
ማዘጋጃ ቤቱ በ2ዐዐ4 አፈፃፀምና በ2ዐዐ5 የሥራ እቅድ ላይ የጋራ ውይይት አካሂዷል፡፡
የሀዋሣ ከተማ ውብ እና ፅዱ ሆና ለንግድ፣ ለኢንቨስትመንት እንዲሁም የቱሪስት መዳረሻነቷን ቀጣይነት ለማረጋገጥ የከተማው አስተዳደር የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል፡፡
በተለይም በማዘጋጃ ቤቱ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ የተጀመረው መሠረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ ማጠናከር አንዱ ነው፡፡
ማዘጋጃ ቤቱ በ2ዐዐ4 የሥራ ዘመን በከተማ ኘላን ዝግጅት፣ በመሬት አስተዳደር፣ በየክፍለ ከተማው የተገኙትን ሠነድ አልባ ፋይሎችን በካዲስተር በማደራጀት ፣ በመሠረተ ልማት  አቅርቦት እንዲሁም በፅዳትና ውበት፣ መናፈሻ አገልግሎት በርካታ ተግባራትን አከናውኗል፡፡
የከተማው ማዘጋጃ ቤት ሥራ አስኪያጅ አቶ ብሩ ወልዴ እንደገለፁት በከተማው ከ2 ዓመት በላይ ሳይለሙ የቆዩ 7 ነጥብ 3 ሄክታር መሬት በከተማው አስተዳደር ውሳኔ ወደ መሬት ባንክ እንዲገባ ተወስኖል፡፡

ከ27 ኪሎ ሜትር በላይ አዲስ የጐርፍ መውረጃ ቦይ ቁፋሮ ስራና  19 ነጥብ 6 ኪሎ ሜትር ነባር ቦይ መገንባቱንም አመልክተዋል፡፡
በከተማው ውበት ፣ ልማትና መናፈሻ አገልግሎት ዘመቻ ከ48 ሺህ በላይ የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳታፊ ሆነዋል፡፡
በበጀት ዓመቱ በድንጋይ ንጣፍ ሥራ በተለያዩ ዘርፎች ለተሰማሩ ከ5 ሺህ 2ዐዐ በላይ ዜጐች የሥራ እድል ተፈጥሮል፡፡
በቀበሌና ቁጠባ ቤቶች እየኖሩ የራሳቸውን መኖሪያ ቤት ከሠሩ በኃላ ሳያስረክቡ በደባልነት የሚጠቀሙ ግለሰቦችን የመለየት ሥራ በተያዘው እቅድ ዘመን በትኩረት እንደሚሠራም ነው  ሥራ አኪያጁ የገለፁት፡፡
አንዳንድ የጉባኤ ተሳታፊዋች በበኩላቸው በየከፍለ ከተሞቹ የራሳቸው መኖሪያ ቤት እያላቸው የመንግስትን ቤት ስለሚጠቀሙ ግለሰቦች ፣ ክፍት የተተወ ቦዮች  የሚያደርሱትን ጉዳትና በውስጥ ለውስጥ መንገድ ላይ ተበላሽተው አገልግሎት መስጠት ያቆረጡ የመብራት ፍሎረንሰቶች መስተካከል እንደሚኖርባቸው ተናግረዋል፡፡
በተለይም በምሥራቅ ፣ በታቦር፣ በሀይቅ ዳር እና መሀል ክፍለ ከተማ ክፍት የሆኑ የጐርፍ መውረጃ ቦዮችን በኘሪካስት ለመሸፈን በ2ዐዐ4 መገባደጃ በ13 ነጥብ 7 ሚሊዮን የተጀመረው ሥራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የማዘጋጃ ቤቱ ስራ አስኪያጅ አቶ ብሩ አስረድተወል፡፡
ተበላሽቶ የነበረው የመብራት አገልግሎትም እድሳት እንደሚደረግበት ጠቁመዋል፡፡
በ2ዐዐ5 ፍትሀዊ የመሬት አቅርቦትን በማሳደግ የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በማህበራትና በግል ቤት ሠሪዎች ለሚገነቡ ግንባታዎች፣ ለንግድ፣ ለኢንቨስትመንት እንዲሁም ለተለያዩ ተቋማት ግንባታ 4ዐ4 ሄክታር መሬት መዘጋጀቱንም ጠቁመዋል፡፡
http://www.smm.gov.et/_Text/25MesTextN305.html
በይርጋለም ከተማ ቤዛ የወጣቶች ማዕከል ሥራ አስኪያጅ አቶ ሞላልኝ ሀያሉ ማዕከሉ በዋናነት ትኩረት አድርጎ የሚሠሩት በጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ዙሪያ በኤች አይ ቪ ኤድስ እንዲሁም ከቫይረሱ ጋር የሚኖሩ ነፍሰጡር እናቶችና ህፃናት ላይ መሆኑን ጠቅሰው ወጣቶች ለኤድስ ተጋላጭ የሚሆኑት ምቹ የመዋያ አካባቢ ባለመኖሩ ነው ብለዋል፡፡

በቤዛ የወጣቶች ማዕከል ቫይረሱ በደማቸው የሚገኙ ህፃናትና ነፍሰጡር እናቶች አስተባባሪ ወዘሪት ልሳነወርቅ ተስፋዬ በበኩላቸው ቫይረሱ በደማቸው ያለባቸው ወገኖች ቁጥር በአሁኑ ጊዜ 32 መድረሱን ገልፀው ሁሉም የማህበሩ አባላት እንደየአቅማቸው በመቆጠብ የኢኮኖሚ አቅማቸውን እያሳደጉ እንደሚገኙ አስታውቃለች፡፡
በቤዛ ወጣቶች ማዕከል የቡና ጠጡ ኘሮግራም አዘጋጅና አሳታፊ ወይዘሮ ጥሩነሽ ፀጋዬ ቫይረሱ በደማቸው ውስጥ ያለባቸው ወገኖችን ማቅረብና የመድሀኒት አጠቃቀማቸውን መከታተል ተገቢ  መሆኑን ገልፀው በማህበር ያልተደራጁ ወደ ማህበሩ መጥተው ተገቢውን ድጋፍና እርዳታ እንዲያገኙ አስገንዝበዋል፡፡ አዳነ አለማየሁ ከበንሳ ቅርንጫፍ ጣቢያ እንደዘገበው፡፡
http://www.smm.gov.et/_Text/25MesTextN605.html

አዲስ አበባ መስከረም 28/ 2005 ፕሬዚዳንት ግርማ ወልደጊዮርጊስ የአምስት ዓመቱ የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ያለፉት ሁለት ዓመታት ዕቅድ አፈጻጸም ስኬታማ እንደነበር ገለጹ።
አራተኛው ዙር የሕዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽ ምክር ቤቶች 3ኛ ዓመት የስራ ዘመን የጋራ ስብሰባ የተከፈተው በቅርቡ ከዚህ ዓለም በድንገት በሞት ለተለዩት ለጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የህሊና ፀሎት በማድረግ ነበር።
ለሁለቱ ምክር ቤቶች የጋራ ስብሰባ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት ፕሬዚዳንት ግርማ የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ ተግባራዊ መሆን ከመጀመረ ከ2003 ዓ.ም ጀምሮ አገሪቱ ከ11 በመቶ በላይ ፈጣን ዕድገት ተመዝግቧል።
ኢትዮጵያ ለ9ኛ ጊዜ ባለሁለት አሃዝ እድገት በማስመዝገብ ፈጣኑን እድገት ለማስቀጠል መቻሏንም ተናግረዋል።
ፕሬዚዳንቱ እንዳሉት ልክ እንደ ኢኮኖሚው ሁሉ በዴሞክራሲና ማህበራዊ ልማትን ከማስፈን አኳያ ከፍተኛ መሻሻልና እድገት ተመዝግቧል።
ባለፈው ዓመት የማዳበሪያና ምርጥ ዘር ተጠቃሚዎች ቁጥር ከፍ እንዲል በመደረጉና አርሶ አደሩ ዘመናዊ የግብርና ዘዴዎችን በተሻለ ደረጃ በመጠቀሙ የተሻለ ምርት እንደሚጠበቅም ጠቅሰዋል። በ2004 በጀት ዓመት በተለያዩ የስራ ፈጠራ ስልቶች በመታገዝ ከ1 ነጥብ 1 ሚሊዮን በላይ ለሆኑ ዜጎች ቋሚና ጊዚያዊ የስራ እድሎች መፈጠራቸውንም ለምክር ቤቱ ገልጸዋል።
በከተሞች የቤቶች ልማትን አጠናከሮ ለማስቀጠል ጥረት መደረጉን የተናገሩት ፕሬዚዳንቱ በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ 100 ሺህ መካከለኛና ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ዜጎች ቤቶችን የመገንባት እንቅስቃሴ በመካሄድ ላይ መሆኑን አመልክተዋል።
በፌዴራልና በክልሎች የተጀመሩ የቤቶች ግንባታን በጥራት ለማጠናቀቅ ጥረት እንደሚደረግም አስረድተዋል።
ፕሬዚዳንት ግርማ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብና የጊቤ 3 የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች ግንባታ በተያዘላቸው ጊዜ ለማጠናቀቅ ጥረት እየተደረገ ስለመሆኑን በንግግራቸው አንስተዋል።
በአሁኑ ወቅት የሞባይል ስልክ ተጠቃሚዎች ቁጥር 18 ሚሊዮን መድረሱን የገለጹት ፕሬዚዳንቱ የአገልግሎት ጥራቱን ለማሳደግም ተጨማሪ የማስፋፊያ ስራዎች እንደሚካሄዱ አስረድተዋል።
የመንገድና የባቡር መሰረተ ልማትን ለማስፋፋት ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ስለመሆኑ ያብራሩት ፕሬዚዳንት ግርማ በተያዘው ዓመት የተለያየ ደረጃ ያላቸው 70 ሺህ ኪሎ ሜትር ርዝመት ያላቸው መንገዶች እንደሚገነቡም ጠቁመዋል። ፕሬዚዳንት ግርማ እንዳብራሩት ግብር የመሰብሰብና የማስከፈል አቅምን ለማሳደግ በተደረገ ጥረት መልካም መሻሻሎች ታይተዋል።
በአገሪቱ የቁጠባ ባህል በተወሰነ መልኩ መሻሻል የታየ ቢሆንም አገራዊ የቁጠባ አቅምን በከፍተኛ ደረጃ ማጠናከር ያስፈልጋል ብለዋል።
ፕሬዚዳንት ግርማ ባለፈው ዓመት መጀመሪያ ላይ ታይቶ የነበረው የዋጋ ግሽበት እየቀነሰ ከመሄዱም ባሻገር ከ40 በመቶ ወደ 21 በመቶ መውረዱን ተናግረዋል። የዋጋ ግሽበቱ ወደ አንድ አሃዝ ደረጃ ዝቅ እንዲል ለማድረግ የተጀመረው ጥረትም ተጠናከሮ ይቀጥላል።
ፕሬዚዳንት ግርማ በትምህርትና በጤና ረገድም እየተካሄዱ ያሉ እንቅስቃሴዎችን በመክፈቻ ንግግራቸው አንስተዋል።
ነባር ዩኒቨርሲቲዎችን ከማስፋፋት ጎን ለጎን የአዳዲስ ዩኒቨርሲቲዎች ግንባታ በተያዘለት ዕቅድ መሰረት እየተከናወነ መሆኑን ጠቅሰው የትምህርት ጥራት ለማረጋገጥም የላቀ ትኩረት እንደሚሰጠው አመልክተዋል።
መንግሥት የሪፈራል ሆስፒታሎችን ጨምሮ የተለያዩ የጤና ተቋማት ግንባታን አጠናክሮ እንደቀጠለና ለተቋማቱም አስፈላጊውን የሰው ኃይል፣ መድኃኒትና ቁሳቁስ በማሟላት ላይ ነው።
ፕሬዚዳንት ግርማ በተያዘው ዓመት የማሟያ ምርጫን ጨምሮ በአዲስ አበባና በሁሉም ክልሎች ባሉ የቀበሌና የወረዳ ምርጫዎች እንደሚካሄዱ ገልጸው ኀብረተሰቡ በንቃት እንዲሳተፍም ጥሪ ማቅረባቸውን ኢዜአ ዘግቧል።