POWr Social Media Icons

Tuesday, November 23, 2010

በሀዋሳ ከተማ በዘርፉ ለተሰማሩ አርሶ አደሮችና ባለሙያዎች የተዘጋጀ ስልጠና ላይ በባለስልጣኑ የትምህርት ህዝብ ግንኙነትና መረጃ አሰጣጥ የስራ ሂደት ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው ተስፋ እንደገለፁት በተለምዶ ሲሰራበት የቆየውን የግብይት ስርአት በወጥ መረጃ የተደገፈ በማድረግ አምራቹ ተጠቃሚ የሚሆንበት ስርአት ተዘርግቷል፡፡
የተለምዶ አሰራሩ አምራቹ ብዙ ተጠቃሚ ያልሆነበት፣ ደካማ የገበያ መረጃ ስርጭትና የገበያ መዋዠቅ የሚታይበት እንደነበር ገልፀው ባለስልጣኑ ውጤታማ የሆነ ዘመናዊ የግብይት ስርአት በመዘርጋት የግብይት ስርአቱ ወጥነት ያለው እንዲሆን ማድረጉን አስታውቀዋል፡፡
ባለስልጣኑ ከክልሉ ህብረትስራና ግብይት ቢሮ ጋር በመተባበር አምራቾችን ከመጀመሪያ ደረጃ የግብይት የቡና ቅምሻ ማዕከላትና ከቡና አቅራቢ ህጋዊ ነጋዴዎች ጋር የማስተሳሰር ስራ እየተከናወነ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
የሲዳማ ዞን ቡና አምራች ወረዳዎች የሚገኙ ቡና አምራች አርሶ አደሮች ለምርታቸው ተገቢ ዋጋ እንዲያገኙ በግብይት አሰራርና ዘመናዊ የግብይት ስርአት ላይ ግንዛቤያቸውን ለማዳበር ስልጠናውን መዘጋጀቱን አቶ ጌታቸው አስታውቀዋል፡፡
ለሁለት ቀናት በሚካሄደው ስልጠና ላይ ከሲዳማ ዞን ቡና አምራች ወረዳዎች የተውጣጡ አርሶ አደሮች የህብረት ስራ ማህበራት ዩኒየኖች፣ የግብርና ባለሙያዎችና የመስተዳደር አካላት ተገኝተዋል ሲል ባልደረባችን በላይ ጥላሁን ዘግቧል፡፡
http://www.smm.gov.et/_Text/10HidTextN203.html
በድርብ በዓሉ ምክንያት በርካታ ቁጥር ያላቸው እንግዶች ይመጣሉ ተብሎም ይጠበቃል፡፡
የከተማዋ ትራንስፖርት ጽህፈት ቤትና ፖሊስ መምሪያ የትራንስፖርት ሂደቱን ለማሳለጥና ወንጀልን በጋራ ለመከላከል ይቻል ዘንድ ከባጃጂ አሽከራሪዎችና ባለሃብቶች ጋር የምክክር መድረክ አዘጋጅቷል፡፡
የሃዋሳ ከተማ ትራንስፖርት ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ሳሙኤል አቤቶ እንደገለጹት በከተማዋ ያለውን የትራንስፖርት ሂደት የተሳካ ለማድረግ በርካታ ሥራዎች ተሰርተዋል፡፡
በዚህ ምክንያትም በየዓመቱ የሚከሰተው የትራፊክ አደጋ ተከትሎ የሚመጣው የአደጋ ቁጥር መቀነሱን አቶ ሳሙኤል ተናግረዋል፡፡
የባጃጅ አሽከራሪዎችም ህግን በማክበር ህዝቡነ ማገልገልና የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ መሥራት እንዳለባቸው አሳስበዋል፡፡
የሃዋሳ ከተማ ፖሊስ ወንጀል መከላከል የሥራ ሂደት አስተባባሪ ኢስፔክተር ታደሰ አሚጦ በበኩላቸው በከተማዋ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል የባጃጅ አሽከርካሪዎች ትልቅ ሚና እንዳላቸው ተናግረዋል፡፡
የባጃጅ አሽከርካሪ ሆነው ወንጀለኞችን የሚተባበሩ ጥቂት ግለሰቦች ቢኖሩም አብዛኛዎቹ በተገቢው መንገድ አገልግሎት የሚሰጡ በመሆኑ ህበረተሰቡ አልፎ አልፎ የሚያንፀባርቀው የተሳሳተ አመለካከት ተገቢ እንዳልሆነ ኢንስፔክተር ታደሰ ገልጸዋል፡፡
ለእግረኛ ቅድሚያ ያለመስጠት፣ ጠጥቶ ማሽከርከር፣ ትርፍ መጫን፣ በእግረኛ መንገድ መቆምና መሰል የህግ ጥሰቶች በባጃጂ አሽከርካሪዎች ላይ እንደሚታዩ ተናናገሩት፤ ሳጂን ተስፋዬ ደምሴ የሃዋሳ ከተማ የመንገድ ትራፊክ ደህንነት የሥራ ሂደት አስተባባሪ ናቸው፡፡
በመሆኑም እነዚህ ችግሮች ቀርፎ ለህበረተሰቡ ተገቢውን አገልግሎት መስጠት ይቻል ዘንድ የጋራ ምክክር መድረኩ መዘጋጀቱን ሳጂን ተስፋዬ ተናግረዋል፡፡
የባጃጂ ባለንበረቶችና አሽከራሪዎች በበኩላቸው እግረኛው የማቋረጫ መስመሮችን በአግባቡ ያለመጠቀም፣ ከትምህርት ይልቅ ቅጣት ማስቀደም፣ በተፈቀደ ሰዓት እንዳይንቀሳቀሱ መደረግ፣ የዜብራ አሰማመር ችግርን እንደጥያቄ አንስተው የሚመለከታቸው አካላት መልስ ሰጥተዋል፡፡
የዚህ ዓይነቱ መድረክ በየጊዜው እንደሚካሄድ ከሃዋሳ ከተማ ትራንስፖርት ጽህፈት ቤት የተገኘ መረጃ ያመላክታል፡፡